Z historii Kamionka

     Kamionek to mała miejscowość wiejska w Gminie Gogolin. O Kamionku po raz pierwszy napisano w 1571r. w dokumencie Księcia Opolskiego Jana Dobrego. Atrakcją wsi jest zabytkowa „Studzionka” (studnia) z XI w. usytuowana w stawie, w centrum miejscowości. Z tej studni mieszkańcy przez setki lat czerpali wodę do picia. „Studzionka” jest cembrowana, wybudowana najprawdopodobniej przez pierwszych mieszkańców. Z historią studni związany jest zwyczaj dorocznej pielgrzymki (w pierwszą sobotę lipca) do neogotyckiego kościoła pątniczego pw.  Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ujeździe,  w powiecie strzeleckim.  W tym kościele znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz źródełko, któremu przypisuje się cudowne - uzdrawiające właściwości.

     W Kamionku na uwagę zasługuje także murowana z ciosanego kamienia wapiennego kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zbudowana w 1937 r. służyła dawniej jako dzwonnica. Ciekawe są również liczne kapliczki oraz zadbane domy jednorodzinne. Miejscowość jest malowniczo położona, przebiegają też przez nią szlaki turystyczne Na terenie miejscowości znajduje się wzniesienie Szpica (256,3 m n.p.m.) oraz rezerwat przyrody „Kamień Śląski", gdzie występuje rzadki gatunek drzewa - jarząb brekinia. Przez Kamionek przebiega droga powiatowa łącząca Krapkowice z Kamieniem Śląskim.

     Na terenie miejscowości działa wiele zakładów usługowych, restauracja „Kasztelanka", od 2002 r.  „Przedszkole w Ogrodzie", świetlica młodzieżowa, Koło Emeryta, filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek. W centrum miejscowości urządzono atrakcyjny plac zabaw dla dzieci, młodzież ma zaś do dyspozycji pełnowymiarowe  boisko sportowe. Kamionek łączy z Kamieniem Śląskim ścieżka rowerowa, która prowadzi wprost do Sanktuarium Świętego Jacka.

     W 2009 r. miejscowość zajęła III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska" organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego. W 2006 r.  na terenie sołectwa powstała nowa jednostka organizacyjna Gminy Gogolin – samorządowy Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara".

 

Majom się jak w raju

 

„Jest na świecie wiejś Kamionek

Kaj stoi blank fajny domek.

Miyszkajom tam ludzie starzi,

którzy som feste radzi.

W naszyj wiosce majom się jak w raju

i niy ma tak w  żołdnym innym kraju.

Grila robiom co sobota,

śpiywajom, grajom

i futrujom każdego kota.

Kedy moja ciotka Klara

na tyn domek się weiżyła,

to zarołski z wozka na nogi stanyła.

Wiync chopy, baby nie czekejcie

jyno do Kamionka przijeżdżejcie.”

                Karol Przemus z Kamionka

(Wiersz napisany przez ucznia LO w Opolu w 2015r.)