Wielki sukces "Gagatków"

Wielki sukces "Gagatków" - 6.10.2016r.

Już od 22 lat w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia woj.śląskie organizowane są Przeglądy Umiejętności Artystycznych Mieszkańców DPS PUMA. Formuła tego Przeglądu ewaluowała i rozrastała się przez wiele lat, by w 2010r. z ogólnopolskiego stać się międzynarodowym wydarzeniem, które na stale zagościło w kalendarzu imprez organizowanych w Dąbrowie Górniczej. Jest to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń integracyjnych w całej Polsce. Ideą przyświecającą tym Przeglądom jest umożliwienie seniorom i osobom niepełnosprawnym zaprezentowanie przedstawień na deskach Pałacu Kultury Zagłębia. Przeglądy te to przede wszystkim święto ludzi niepełnosprawnych oraz osób starszych na co dzień będących podopiecznymi domów pomocy społecznej oraz uczestniczących w różnych formach aktywizacji, prowadzonych przez instytucje pomocy społecznej i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jest to również doskonała okazja do prezentacji i promocji umiejętności artystycznych tych osób, jak również do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z obszaru pomocy społecznej w aspekcie międzynarodowym.

Wczoraj, 6. października 2016r. nasz Zespół Teatralny "Gagatki" działający od 10 lat w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara” w Kamionku po raz ósmy wziął udział w Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych "PUMA 2016".

Podczas tego wielkiego wydarzenia zaprezentowaliśmy w komediowej wersji przedstawienie Juliana Tuwima "Rzepka" w gwarze śląskiej. Nasz występ wzbudził wielkie zainteresowanie całej widowni, zachwyconej pomysłem, strojami, grą aktorów, podkładem muzycznym, jak również zaangażowaniem poszczególnych postaci osób wiernie oddających sens i treść opowiadania o "Rzepce". Co istotne to również zaakceptowanie naszej idei w szeroko rozumianej integracji społecznej i łączenia pokoleń oraz pielęgnowania tradycji i kultury śląskiej. Nasza niezwykle ciężka praca i kilkumiesięczne próby zostały docenione nie tylko przez publiczność , ale przede wszystkim przez szacowne Jury, które przyznało nam główną i jedyną nagrodę jaką jest pierwsze miejsce - PUMA 2016 dla naszego skromnego Domu. Jest to niebywale, niesamowite wydarzenie i przeogromny sukces, który stanowi ukoronowanie naszych dotychczasowych występów. Spełniły się skryte marzenia naszych mieszkańców i personelu, a tych emocji, które przeżyliśmy odbierając puchar PUMA 2016 z rąk Przewodniczącego Komisji nie da się przelać na papier: wzruszenie do łez, przeogromna radość. Pełnia szczęścia...

Dlaczego ta nagroda jest dla nas taka ważna? Z tego względu, iż Przegląd trwa 3 dni, w każdym z tych dni na scenie występuje około 20-23 zespołów artystycznych i w każdym dniu spośród 23 zespołów z całej Polski i zagranicy wybierany jest ten jeden jedyny, który akurat tego dnia najbardziej zachwycił uczestników, a przede wszystkim szacownych jurorów. Wczoraj tym zespołem byliśmy my! Nasze „Gagatki” .

Każde przygotowane przestawienie jest na bardzo wysokim poziomie. Z roku na rok poziom jest coraz wyższy. Rywalizacja między zespołami jest więc ogromna.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że województwo opolskie od wielu już lat reprezentują tylko dwa domy pomocy społecznej tj: Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz nasz Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara” w Kamionku z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku.

nad. Barbara Dołowicz