XXV Światowy Dzień Chorego – powołani by służyć

XXV Światowy Dzień Chorego – powołani by służyć.

     Już po raz 11 w dniu 10 lutego 2017 roku w naszym Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku obchodziliśmy uroczyście Jubileuszowy XXV Światowy Dzień Chorego.Święto ustanowione w 1992 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II aby zwrócić szczególną uwagę społeczeństw świata na ludzi chorych, samotnych cierpiących, niepełnosprawnych, poszkodowanych przez los, zapomnianych a oczekujących od nas wszystkich szczególnego zainteresowania oraz wszechstronnej pomocy.

     Z tej okazji o godz 10°° w naszej Kaplicy DSS odbyła się Msza Św. którą współnie odprawili ksiądz Proboszcz Arnold Nowak i ks. Rezydent Krzysztof Kazimierz z Kamienia Śląskiego. . W swojej homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do słów Papieża Franciszka , iż "każdy chory i cierpiący jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest” jak również do Objawień Maryjnych w Lourdes, które miały miejsce 159 lat temu - 11.02.1858 roku. Podczas kazania Ks. Proboszcz skierował serdeczne podziękowania do personelu naszego Domu za codzienną posługę, pomoc, wsparcie i bardzo dobrą opiekę jakiej doświadcza społeczność naszych mieszkańców w codziennym życiu.

     W drugiej części uroczystej Mszy św. nasi goście Seniorzy ze środowiska lokalnego – osoby starsze, niepełnosprawne, poszkodowane przez los oraz nasi mieszkańcy z wielkim wzruszeniem przyjęli z rąk Kapłanów Święty Sakrament Namaszczenia Chorych.

     Najważniejszym momentem naszego Światowego Dnia Chorego jest możliwość uczestniczenia we Mszy św oraz przyjęcie Namaszczenia Chorych zarówno dla mieszkańców naszego Domu jak i naszych szanownych gości – delegacji Seniorów ze środowiska lokalnego wraz z opiekunami tj; licznej grupy z Klubu Seniora w Gogolinie, podopiecznych OPS w Gogolinie, Seniorów zrzeszonych w Kole Emeryta w Kamionku, przedstawicieli władz Samorządowych oraz przyjaciół naszego DSS.

     Po mszy św. wszyscy udaliśmy się na wspólne spotkanie przy kawie i cistku do jadalni i tam Dyrektor DSS Pani Barbara Dołowicz powitała oficjalnie obecnych na spotkaniu wszystkich zaproszonych gości a także Pana Burmistrza J. Wojtalę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie Pana P. Czoka, Panią M. Wiora oraz zaprzyjaźnianych z naszym Domem Państwo E. i U. Borończykowie oraz wieloletnich przyjaciół i darczyńców Państwo J. i D. Nocoń z Niemiec.

     Szczególnie serdecznie zostali powitani podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, członkowie Klubu Seniora w Gogolinie oraz Seniorzy z Koła Emeryta w Kamionku.

     Z okazji Jubileuszowego Światowego Dnia Chorego tradycyjnie już nasz zespół „Sami Swoi” w skład którego wchodzą mieszkańcy Domu przygotował program artystyczny w nawiązaniu do tematu tegorocznego jubileuszowego Dnia Chorego „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. W programie wykorzystano „Błogosławieństwa” św. Jana Paska, okolicznościowe pieśni i piosenki religijne oraz Modlitwę 5 palców wg Papieża Franciszka, która wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród wszystkich naszych gości.

     Ten świąteczny piątek 10.02.2017 roku był także okazją do radosnego spotkania i ożywionych rozmów. Na zakończenie 25 Światowego Dnia Chorego goście i domownicy otrzymali tradycyjnie pamiątkę tegorocznego spotkania,wraz z modlitwą o Uzdrowienie Chorych, przygotowaną przez mieszkańców DSS w ramach Terapii Zajęciowej.

     Niespodziewanie w czasie naszego biesiadowania odwiedziła nas grupa obrzędowa związana z tradycją Wodzenia Niedźwiedzia. W barwnym korowodzie mogliśmy podziwiać: Niedźwiedzia, Masarza, Kominiarza, Śmierć, Młodą Parę, Policjant, Diabeł i inni a którym przewodniczył "Ksiądz Proboszcz" Patryk Blania Radny z Obrowca. Ta miła niespodzianka wzbudziła u naszych mieszkańców i gości wiele radości, śmiechu, przywołała wspomnienia i była okazją do wspólnych tańców do których przygrywała góralska kapela z Łodygowic.