Odpust u „Św. Barbary”

W II niedzielę Adwentu 4 grudnia 2016 roku społeczność naszego Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku uroczyście świętowała odpust naszej Patronki i Orędowniczki Świętej Barbary. O godz 12;oo Mszę Sw. Odprawił Ks. Proboszcz w Kamieniu Śląskim Arnold Nowak. We mszy udział wzięli także przedstawiciele Władz Samorządowych: Pan J. Wojtala Burmistrz Gogolina, Pan J. Przybyła Radny w Kamionku, Pani S. Kauf Sołtys w Kamionku, Pan P. Blania Radny, Sołtys i nasz Wolontariusz z Obrowca, który jak co roku zadbał o oprawę muzyczną mszy świętej, byli także zaprzyjaźnieni z naszym Domem Państwo U. i E. Borończyk oraz mieszkańcy Kamionka.

W trakcie homili Ks. Arnold powiedział iż „ niejednokrotnie człowiek zamyka się przed innym, tak jakby był w wieży, a przecież Św. Barbara pomimo iż zamknięto ją w wieży nie odczuwała tej samotności, gdyż mając głęboką wiarę razem z nią był Pan Bóg, a Anioł karmił ją monstrancją.” Niejdnokrotnie człowiek „sam zamyka się tak we własnej wieży”, myśląc że jest sam, ze nie ma nikogo, a przecież przy każdym z nas jest dobry Bóg i są inni ludzie którzy chcą pomóc, albo oczekują pomocy, zainteresowania, opieki. Należy wyjść z takiej wieży, zauważyć drugiego, podać mu rękę, okazać zrozumienie. A czasami pobyt w takiej wieży potraktować jak przedsionek czy swoistą drabinę w drodze do nieba wzorem św. Barbary”. Po mszy św. zaproszeni goście, mieszkańcy i pracownicy Domu mieli okazję poświętować przy wspólnym stole.