O dzielnym Karliczku

Wyjątkowi goście w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.

         W dniu 29.04.2015 roku naszych mieszkańców Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku spotkała miła i radosna niespodzianka, albowiem odwiedziła nas grupa uczniów  z Zespołu Szkół Miejskich  nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego nr 15 Klasa II b wraz ze swoim Wychowawcą Panią Ewą Węgrzyn prezentując niezwykle ciekawe przedstawienie teatralne pt;

„O Karolince która poszła do Gogolina”. Scenariusz przedstawienia opracowała Pani Ewa czerpiąc inspiracje z książeczek wydanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gogolinie pt: „ O dzielnym Karliczku”.

 

Zaprezentowana forma teatralna w barwny sposób opowiedziała o dziejach naszej znanej gogolińskiej pary i ich miłosnej wędrówce przez wszystkie miejscowości  wchodzące w skład Gminy Gogolin. W nietypowy sposób mogliśmy bliżej poznać trasę „ucieczkę” Karolinki i „pogoni” za nią Karlika począwszy od Obrowca poprzez Wygodę, Strzebniów, Zakrzów, Dąbrówkę, Kamionek, Kamień Śląski, Górażdże, Malnię, Chorulę, Odrowąż aż do Gogolina. Bardzo wiele radości wzbudziła sama gra małych artystów, którzy historię Karolinki i Karlika opowiadali w gwarze śląskiej, ubrani w tradycyjne śląskie stroje. Do tego wyjątkowego  przedstawienia przygotowana została bardzo ciekawa i pomysłowa dekoracja, którą jak się dowiedzieliśmy wykonali rodzice młodych artystów Państwo Selerscy z Kędzierzyna Koźla oraz Pani Ewa Węgrzyn. Na zakończenie tej barwnej wędrówki w rytm dyskotekowego  wykonania znanej piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina” uczennice IV klasy tejże Szkoły, zaprezentowały specjalny, akrobatyczny układ taneczny, który zaskoczył i poruszył naszych Seniorów.

Młodzi Artyści za swój występ otrzymali gromkie i gorące oklaski oraz serdeczne podziękowania , tym bardziej że po raz pierwszy w życiu mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i talent przed starszym pokoleniem silnie związanym z ziemią Karolinki i Karlika.

Dyrektor DSS Pani B. Dołowicz  serdecznie pogratulowała oraz wyraziła swoje uznanie i podziękowania Pani Ewie Węgrzyn Wychowawczyni klasy II b za podjęcie tematu, prezentowanie i kultywowanie naszych pięknych tradycji śląskich co znacznie wpływa na identyfikowanie się najmłodszego pokolenia z tą ziemią. Pani

 Dyrektor podziękowała także za umożliwienie nawiązania  bliższej znajomości pomiędzy młodym pokoleniem a starszym, niepełnosprawnym Seniorem Domu Pomocy Społecznej. Jednocześnie złożyła podziękowania rodzicom dzieci z klasy IIb za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu tej wycieczki na Ziemię Gogolińską jak również grupie Seniorów z Klubu Seniora w Kamionku za liczny udział w tym naszym spotkaniu w DSS.

Na zakończenie  odwiedzin młodzi artyści otrzymali słodki upominek i z wielką radością i ochotą pojechali do Gogolina aby przyjrzeć się z bliska tej pięknej parze której pomnik jest symbolem, ozdobą i atrakcją Gogolina.

 

 

 

 

 

B. Dołowicz