Odpust u Św. Barbary – silni wiarą, zintegrowani tradycją

"Silni wiarą, zintegrowani tradycją"

    W dniu 7 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym" wspólnie z mDomem Spkojnej Starości Św. Barbara" w Kamionku realizowało projekt : "Odpust u Św. Barbary – silni wiarą, zintegrowani tradycją".
    Środki finansowe na organizację tego przedsięwzięcia pozyskan z Europejskiego  Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wydarzenie kulturalne pt. „Odpust u Świętej Barbary – silni wiarą, zintegrowani tradycją” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy Św. Anny.
    Uroczystości odpustowe ku czci Patronki Domu "Świętej Barbary"rozpoczęły się Mszą Św. o godz 12ºº, którą odprawili wspólnie Proboszcz Kamienia Śląskiego Ks. Arnold Nowak i Ks. Dziekan Krzysztof Korgel  z Obrowca. We mszy Św. Uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia "Okaż Serce Innym", mieszkańcy i pracownicy DSS, Władze Samorządowe Gminy Gogolin min ; Pan Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina, Pan Piotr Czok Przewodniczący rady Miejskiej w Gogolinie, Pan Józef Przybyła Radny w Kamionku, Pan Krystian Komander Radny Powiatu Krapkowickiego, Pan Eryk Borończyk, Pani Izabela Olczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Pani Edeltarauda Krupop, przedstawiciel Rady Sołeckiej w Kamionku i Stwoarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek oraz mieszkańcy z Kamionka, Kamienia Śląskiego i Gogolina.
    Następnie o godz 14³° rozpoczęła się artystyczna  część uroczystości w  której   to wystąpiły; "Suskie Skowronki" z Suchej Powiat Strzelecki, "Szwarne Dziołchy" z Górażdży, Zespół "OZZI-BRASS" – Big Band dęty z Malni. Swoimi umiejętnościami pochwaliła się także Młodzież ze Świetlicy Młodzieżowej w Kamionku przedstwiając historię życia Świętej Barbary jak również  zespół "Sami Swoi" działający w DSS . Całość imprezy poprowadził Pan Joachim Fila z Dańca.
"Odpust u Św. Barbary – silni wiarą, zintegrowani tradycją " zrealizowano wykorzystując lokalne zasoby folkloru, kultury, historii i tradycji regionu. Patronku Gminnego Domu Pomocy Społecznej jest "Święta Barbara". Wiele osób związanych z " białym górnictwem" zamieszkuje najbliższe okolice, niejednokrotnie są też podopiecznymi Stowarzyszenia  i mieszkańcami DSS.
Spotkanie odpustowe "u Św. Barbary" zorganizowano w konwencji tradycyjnej śląskiej "swaczyny" czyli popołudniowego spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. Tradycyjne pieśni, piosenki religijne, ludowe, biesiadne towarzyszyły i  nadal towarzyszą mieszkańcom Gminy Gogolin podczas wszelakich spotkań a wspólne ich wykonywanie stanowi ważny czynnik integrujący ludzi w każdym wieku.
Poprzez organizację projektu "Odpust u Św. Barbary – silni wiarą, zintegrowani tradycja" pragnęliśmy promować nasze tradycyjne pieśni i piosenki zarówno śląskie, religijne jak i biesiadne. Utrwalać nasze śląskie zwyczaje, tradycje i obyczaje zarówno wśród najstarszego pokolenia związanego z "białym górnictwem" jak i wśród ludzi młodych. Jak również pilęgnować śląskie zwyczaje odpustowego obiadu z rosołem, roladą, kluskami i "waczyny" przy kołaczu i kawie.
Jednocześnie pragnęliśmy wzmacnić kult naszej patronki wśród osób, które związały swoje życie z tym terenem i przyjęły miejscowe zwyczaje i tradycje. Realizacja  tego przedsięwzięcia była również okazją do wzmocnienia więzi między pokoleniami.
Świętowanie Odpustu zakończyło się o godz. 20°°. nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników uroczystości czuwała Straż Miejska z Gogolina oraz pani Iwona Skowronek z NNZOZ "Pielęgniarka" w Gogolinie.

Barbara Dołowicz  - Dyrektor DSS