Niespodzianka dla Pana Rafała

13. maja 2024r.

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję przeżywać miłą niespodziankę za sprawą wizyty Włodarzy Gminy Krapkowice z Wiceburmistrzem Arnoldem Joszko na czele. A wszystko za sprawą 40-stego Biegu Krapkowickiego, który miał miejsce 1.05.2024r.,a którego pomysłodawcą i współzałożycielem jest nasz mieszkaniec Pan Rafał Wilczyński. Delegacja złożyła na ręce Pana Rafała dyplom z podziękowaniem oraz wręczyła mu pamiątkowy medal. Mieszkańcy oraz pracownicy także pogratulowali Panu Rafałowi i gromkimi brawami uhonorowali Jego zasługi na rzecz sportu. Dziękujemy Władzom Gminy Krapkowice za pamięć i niesamowite emocje!