Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

pracownik socjalny

w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze pracownika socjalnego w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, zostanie zatrudniona:

Pani Katarzyna Makowska – Wróbel zam. w Strzelcach Opolskich

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wymogi formalne ogłoszone w ogłoszeniu o naborze. Na dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskała największą liczbę punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wskazując, że posiada odpowiednią wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku, na które prowadzony był nabór.

 

Dyrektor DSS w Kamionku

Iwona Skowronek