Światowy Dzień Chorego 2020

XXVIII Światowy Dzień Chorego

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.

Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.

-Stefan Wyszyński kard

W dniu 11 lutego 2020 roku uroczyście obchodziliśmy w naszym Domu XXVIII Światowy Dzień Chorego.

Punktualnie o godz 10:ºº odbyła się uroczysta msza św. którą odprawił nasz Proboszcz ks. Arnold Nowak. We mszy św. udział wzięli: Sekretarz Urzędu Miejskiego w Gogolinie Pan Bogusław Leśkiewicz, Sołtys Wsi Kamionek Pani Barbara Komandzik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Olczyk wraz z podopiecznymi Ośrodka, Państwo Teresa i Eryk Borończyk z Gogolina wyjątkowi przyjaciele naszego Domu, Seniorzy z Klubu Seniora w Gogolinie, Seniorki z Klubu Emeryta w Kamionku i Kamieniu Śląskim oraz mieszkańcy i pracownicy DSS.

W Homili ks. Proboszcz przekazał nam przesłanie Papieża Franciszka jakie wydał w Orędziu na XXVIII Światowy Dzień Chorego ze słowami Jezusa „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Podczas mszy  św. nasi Seniorzy - osoby starsze, niepełnosprawne i schorowane otrzymały z rąk ks. Proboszcza  Sakrament Namaszczenia Chorych.

Po mszy św. Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Pani Barbara Dołowicz powitała wszystkich obecnych i zaprosiła na dalsze świętowanie tego radosnego dnia przy kawie i ciastku do jadalni DSS. Podczas tej biesiady mieszkanka Domu Pani Aniela wspólnie z Paniami Gertrudą i Anią oraz Panem Wernerem zaprezentowali program artystyczny w którym wykorzystane zostały utwory własne Pani Anieli przeplatane wiązankami melodii z lat 20 jak i mixem piosenek biesiadnych ,co zachęciło wszystkich nas do wspólnej zabawy i śpiewu.

To nasze wspólne i wyjątkowo radosne w tym roku świętowanie było także okazją do złożenia podziękowań i gratulacji dla personelu DSS sprawującego codzienną opiekę w służbie dla drugiego człowieka jak również okazją do złożenia naszym gościom serdecznych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz zapewnienia o dalszej jak najlepszej pomocy w każdej sytuacji życiowej.