Wyjątkowa Majówka u Św. Barbary

W miesiącu maju wszystko " co czuje i co żyje, sławi Maryję"

W dniu 27 maja 2013r. w poniedziałkowy pochmurny dzień w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku, jak co roku, odbyła się Majówka dla pensjonariuszy Domu, ich rodzin, znajomych, mieszkańców Kamionka i Kamienia Śl. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe i bardzo radosne, ponieważ wzięło w nim udział wielu znakomitych gości. Wyjątkowym gościem był Nasz Ordynariusz Opolski Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, którego do naszej społeczności zaprosiła Dyrektor Domu B.Dołowicz i współorganizatorzy tegorocznego majowego spotkania. Pierwszy raz gościliśmy w naszym Domu Ks. Biskupa w marcu z inicjatywy naszego Proboszcza z Kamienia Śl. Ks. Arnold Nowaka.

Punktualnie o godz. 17ºº Ks. Proboszcz Arnold Nowak wspólnie z Ks. Biskupem odprawili Nabożeństwo Majowe przy Grocie Modlitewnej w ogrodzie DSS. O oprawę muzyczną Nabożeństwa zadbali Ks. A. Nowak grając na gitarze i nasz wolontariusz z Obrowca Patryk Blania- na keyboardzie.

W skierowanym do uczestników Nabożeństwa Majowego słowie, Ks. Biskup podkreślił wielkie znaczenie Marii - Matki Chrystusa, jako Matki i Orędowniczki nas wszystkich. Dzięki naszym modlitwom do Matki Boskiej docieramy ze swoimi prośbami przez Nią do Chrystusa. Ks. Biskup nawiązał także do minionego święta Dnia Matki i prosił zebranych o zawierzenie swojego życia Opolskiej Matce Boskiej. Na pamiątkę tej niezwykle wyjątkowej Majówki wszyscy obecni otrzymali od Ks.Biskupa pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Opolskiej Matki Boskiej.

Następnie Dyrektor DSS B.Dołowicz w imieniu współorganizatorów zaprosiła wszystkich do wspólnego biesiadowania przy kawie i ciastku do DSS.

W drugiej części naszej Majówki odbyły się występy artystyczne, których wykonawcami byli: Zespół "Gagatki" z przedstawieniem teatralnym "Drewniana Miska", Marianki z Kamienia Śl. z przedstawieniem teatralnym "Z życia wzięte" i niezawodny jak zawsze Zespół Młodzieżowy z Kamienia Śl. "Kumpliki".

W tym wyjątkowym dniu odwiedziło nas wielu mieszkańców Kamionka, Kamienia Śl. i Gogolina wraz z dziećmi, obecni byli także Burmistrz Gogolina Pan J. Wojtala wraz z małżonką, Przewodniczący RM Pan F.Holeczek wraz z małżonką, Sołtys Kamionka Pani S. Placheta, Radny Kamionka Pan J.Przybyła, Radny i Sołtys Kamienia Śl. Pan Z.Kawa, Państwo U. i E. Borończyk, Ks. Dziekan K.Korgel z Obrowca wraz z Misjonarzem naszej Diecezji Opolskiej Ks. Joachimem Pohlem pracującym w Peru, byli również przedstawiciele Akademii III Wieku z Gogolina, którzy ku naszemu zaskoczeniu przybyli do nas w ramach wycieczki rowerowej.

Majówka, która po raz pierwszy odbyła się na terenie DSS w 2006r., corocznie cieszy się dużym i coraz liczniejszym udziałem osób ze środowiska lokalnego. To spotkanie o charakterze otwartym, organizowane jest wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką Kamionka, Kołem Mniejszości Niemieckiej z Kamionka, Księdzem Proboszczem i Siostrami Zakonnymi z Kamienia Śl. oraz Świetlicą Młodzieżową z Kamionka, co w istotny sposób wpływa na integrację, aktywizację i budowanie pozytywnych relacji między pokoleniami. Poprzez organizowanie i udział w takich Nabożeństwach - jak powiedział Ks. Biskup- "podtrzymujemy, pielęgnujemy, krzewimy tradycje wspólnych Nabożeństw Majowych".

Nasza Majówka zakończyła się wspólnym grillowaniem kiełbasek w ogrodzie DSS o godz. 20ºº. Żegnając się z uczestnikami tak radosnego spotkania złożyliśmy sobie wzajemne obietnice do wspólnego "majowego biesiadowania" za rok.

 

DSCN8147.jpeg              DSCN8175.jpeg

DSCN8089.jpeg              DSCN8134.jpeg

DSCN8082.jpeg