Odpust u Świętej Barbary

"Odpust u Św. Barbary" 2019

"Adwent - radosnym oczekiwaniem na narodziny Jezusa Chrystusa w sercu człowieka".

To przesłanie towarzyszyło nam podczas tradycyjnego "Odpustu u św. Barbary" naszej Patronki, który odbył się w pierwszą niedzielę Adwentu 01.12.2019 roku w Kaplicy naszego Domu. W uroczystościach odpustowych udział wzięli mieszkańcy i pracownicy DSS oraz zaproszeni goście. O oprawę muzyczną mszy św. zadbał Pan Tomasz Kroker.

Odpustową Mszę Św. odprawił pochodzący z Wileńszczyzny o. Rajmundas Jurolaitis ze Zgromadzenia Synów Najświętszej Marii Niepokalanej któremu towarzyszył nasz Proboszcz ks. Arnold Nowak.

Podczas mszy o. Rajmund głosząc rekolekcje stwierdził „ w naturze człowieka jest stałe narzekanie na wszystko i wszystkich oraz krytykowanie innych szczególnie kiedy im się lepiej powodzi, kiedy ktoś lepiej wygląda, a przecież o ile więcej dobrego można zdziałać chwaląc i dziękując Panu Bogu czy innym ludziom”….

...„To właśnie czas Adwentu jest tym czasem, kiedy powinniśmy w radości oczekiwać na przyjście Zbawiciela do naszego serca, gdyż ten w którego sercu narodzi się Jezus jest dzieckiem Boga - człowiekiem radosnym, życzliwym, wdzięcznym, pomocnym innym, bądźmy właśnie takimi ludźmi. Dziękujmy i chwalmy, i z radością przeżywajmy ten wyjątkowy czas, prosząc także za pośrednictwem naszej patronki i wspomożycielki Świętej Barbary o potrzebne łaski”

Po mszy mieszkańcy, pracownicy oraz przybyli goście wśród których byli: Burmistrz Gogolina Pan Joachim Wojtala z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Pan Piotr Czok, Radna w Kamionku Pani Sabina Kauf, zaprzyjaźnieni z naszym DSS Państwo Urszula i Eryk Borończyk z Gogolina, nasz Wolontariusz Pan Patryk Blania, Przyjaciel i dobrodziej Pan Józef Przybyła z Kamionka,  zaproszeni zostali na dalsze świętowanie przy wspólnym stole w jadalni Domu.

Wszystkich obecnych w imieniu Dyrektora DSS Pani Barbary Dołowicz powitała Pani B. Komandzik życząc radosnego  świętowania. W trakcie odpustowej biesiady, mieszkanka naszego Domu Pani Aniela zaprezentowała wiersze o Świętej Barbarze, wykorzystując strofy idealnie pasujące do naszego „Odpustu u św. Barbary”   - zarówno Patronki Górników jak i  Patronki naszego Domu Spokojnej Starości w Kamionku. 

 

Śpiewający węgiel

Ożyw

te skamieliny

których wysokie paprocie już wtedy

kiedy nie było jeszcze człowieka

Tobie śpiewały w szczególny sposób pozdrowienia.

Ożyw

zamienione w kamień widłaki

które przed milionami głosiły - jesteśmy.

Ożyw ten pokład

którego las

- gdy stóp człowieczych nie było jeszcze,

średniowieczną pieśń „Bogurodzicę” słał do jutrzejszych Polan

a Ty już byłaś na horyzoncie Święta Barbaro!

 

Nasza Patronko przyjmij od nas te piękne, urodzinowe lwie paszcze.

Święta Barbaro – poganiaj kołatki naszych sumień

po Ewangelie do katakumb ręką Boga na węglu.

 

Na pokładzie węgla, słyszę bose stopy Chrystusa w białej szacie.

Już słyszę nauczanie,  a na pożegnanie

dostaniemy podzielony chleb i łyk wina

przy paschalnej świecy pod ziemią zapalonej.

 

Święta Barbaro

módl się o bezpieczne nasze drogi.

Ostrzegaj przed słabym stropem

i chroń szybową linę.

Święta Barbaro

pomóż do ołtarza,

góry znieść węgiel tak klarowny jak dojrzałe wino Pana Boga.

 

Święta Barbaro

naucz Bogu dziękować i Pana Boga wielbić ,

za każdy podziemny, szczęśliwy urobek.

Święta Barbaro – przyjdź ze świętym chlebem życia

a w godzinę nagłej i niespodziewanej śmierci naszej

Módl się za nami.

 

Jesteś Patronką górników,

rzuć w podziemie czarnego diamentu

fotografie nieomylnej drogi.

 

Tobie, Święta Barbaro

szykujemy w węglu bazylikowy Kościół

aby dla Ciebie popłynęły najgłębsze rzeki.

 

To Ty Barbaro z jasnego nieba

pieczę nad Górnikami sprawujesz.

I co roku 4 grudnia górnicy na kolana padają

i wdzięczność swej Patronce ogłaszają.

 

A my też od św. Barbary, Patronki naszego domu i naszej Patronki

często wznosimy modły,

abyś nas wysłuchała i po krótkich oględzinach

otrzymamy przepustkę

na bezpośrednie wejście

do Boskiego Państwa.

Tekst wiersza opracowała Pani Aniela M. na podstawie wierszy poetów śląskich, zawartych w tomiku „W ciemnościach słyszę Boga kroki” (Józef Karpiński, Anna, Maria Korzeniewska, ks. Henryk Piecha).