Lepiej słyszę, to lepiej rozumiem

Lepiej słyszę to lepiej rozumiem... Z

Zawsze wydaje się,

że coś jest niemożliwe,

dopóki nie zostanie to zrobione.”
Nelson Mandela sze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.Zawsze wydaje się, że coś jest n

W dniu 17.09.2019 roku rozpoczęliśmy realizację naszego projektu „Cicho, ciszej – oby było głośniej”. Celem projektu którego realizatorem jest grupa nieformalna „Żywe głośniki” jest wielowymiarowa integracja Seniorów Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, Seniorów ze środowiska Kamionka i Kamienia Śląskiego wspólnie z dziećmi z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim i Świetlicy Młodzieżowej w Kamionku na zasadzie „lepiej Ciebie słyszę, to lepiej Ciebie rozumiem”.

Powitania dokonała kordynator projektu i członek grupy nieformalnej „Żywe głośniki”Pani B. Dołowicz, która w kilku słowach opowiedziała o założeniach które przyświecają naszym wspólnym spotkaniom, jakie etapy projektu już zostały zrealizowane i jak wygląda szczegółowy harmonogram naszych dalszych spotkań.

Podczas tego spotkania nasi Seniorzy podzielili się z młodszym pokoleniem swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, porównując je z  dzieciństwem obecnego pokolenia. Jednakże opowieści dotyczące pasania gęsi, kóz, opieki nad młodszym rodzeństwem, obowiązków jakie każde dziecko miało do wykonania w domu szczególnie jeżeli rodzice posiadali gospodarstwo, opowiedziane zostały z humorem i lekkim wzruszeniem, gdyż wielu z naszych Seniorów miało bardzo podobne wspomnienia z dzieciństwa. Zaprzyjaźnione nieco wcześniej z naszym DSS dzieci z Domu Dziecka były żywo zainteresowane wspomnieniami z lat dzieciństwa naszych Seniorów i po ich wspomnieniach, opowiadali jak spędzają swój czas poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu - szczególnie grając w piłkę nożną, jak opiekują się i pomagają młodszym dzieciom ale również że na co dzień dużo czasu spędzają korzystając z komputera i telefonów komórkowych. Oprócz tych przyjemności jak słyszeliśmy, dzieci mają wiele obowiązków jak sprzątanie swojego pokoju, pełnienie dyżurów w kuchni, a nawet pieczenie ciasta czy robienie sałatek.

Następnie kolejny nasz koordynator i członek grupy nieformalnej Pani A. Michna zaprezentowała wspólnie z mieszkańcami DSS piosenki które porwały wszystkich do wspólnego śpiewu. Z przygotowanego mixu piosenek ludowych i śląskich, uczestnicy projektu wybrali następujące piosenki do wspólnej nauki i śpiewu: „Gdzie strumyk płynie z wolna….”, „Głęboka studzienka….”, „Te opolskie dziołchy….”, oraz „Czerwona róża, biały kwiat...”

To nasze pierwsze spotkanie oparte na wyraźnym i głośnym przekazie, było bardzo udane, wesołe, radosne i ciekawe a wszystkim biorącym w nim udział „ od przedszkolaka do Seniora”, aż trudno było wstać i wracać do domu, tym bardziej że gościliśmy wiele osób. Wśród uczestników jak zwykle dopisała liczna grupa Seniorów z Klubu Emeryta w Kamionku, Seniorki z Kamienia Śląskiego, opiekun Świetlicy Młodzieżowej w Kamionku Pani Sara Grobosz, dzieci z Domu Dziecka z opiekunem Panią Joanną Cichos obecna była również Pani Renata Tomczyk Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek i Pani Julia Feliniak koordynator  programu Działaj Lokalnie ze Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w Krapkowicach.

Zarówno wspólne rozmowy jak i aktywność związana z relaksem, zabawą i wspólną nauką śpiewania ulubionych piosenek ma sprzyjać nawiązaniu bliższych relacji i nowych znajomości. Wspólna zabawa to również okazja do przełamywania barier, przeciwdziałania bierności Seniorów i młodszego pokolenia, zagospodarowania czasu wolnego, lepszego poznania się i zrozumienia oraz spojrzenia na siebie nawzajem z większą otwartością, tolerancją i wrażliwością.

 

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie do DSS w dniu 30.09.2019 roku godz. 16ºº

Projekt „Cicho, ciszej oby było głośniej” został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny.