Wyjątkowe spotkanie.....

U nas sprawny, aktywny i zawsze potrzebny ….

Schody życia mają cztery stopnie:

dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość.

Wchodząc nie, nie wiesz na którym zatrzyma się Twój krok.

Dlatego ciesz się życiem !

Żyj z całych sił.”

 

Nasz dom DSS „Św. Barbara” w Kamionku, zapełnił się w dniu 11 września 2019 roku o godz. 10°º wspaniałymi gośćmi – a było ich prawie 100.

Przyjechali do nas przedstawiciele Gmin Wiejskich z Dzierżoniowa w woj. dolnośląskim, Cekcyna w woj. kujawsko-pomorskim Gniewina w woj. pomorskim oraz naszej Gminy Gogolin.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „ Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja Seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”.

Nasze bycie razem rozpoczęliśmy już przed naszym Domem, gdzie jako gospodarze powitaliśmy naszych gości piosenką „Witamy Was…..”.

Gdy wszyscy uczestnicy zajęli przygotowane miejsca w naszym salonie , głos zabrała nasza Pani Dyrektor Barbara Dołowicz. Po serdecznym przywitaniu przedstawiła nasz dorobek w ramach realizacji różnych projektów (były trzy projekty. Każdy projekt udokumentowany został filmikiem, które przedstawiła i omówiła C. Woźniak – pracownik socjalny w DSS.

Pani Dyrektor opowiedziała również o naszej bardzo dobrej współpracy z Domem Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, Przedszkolami z Kamionka, Gogolina i Tarnowa Opolskiego, Szkołami Podstawowymi z terenu Gminy Gogolin, Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie, ZSZ im. Piastów Śląskich w Krapkowicach, wspomniała o współpracy z Gminą Gogolin, lokalnymi Stowarzyszeniami, Sołtysem i Radą Sołecką w Kamionku, Radną i Radnym w Kamionku oraz o wspólnych realizowanych na terenie naszego Domu inicjatywach mających na celu integrację wielopokoleniową.

Pani Dyrektor omówiła także ogrom pracy naszej społeczności na rzecz Gminnych Dożynek 2019 w Kamieniu Śląskim oraz wielu różnych dokonań których przez 13 lat istnienia Domu było bardzo wiele. Na zakończenie prezentacji o działałności naszej placówki na rzecz aktywności Seniorów jedna z naszych mieszkanek Pani Aniela Michna, zaprezentowała swój wiersz napisany specjalnie na tę okoliczność pt; „Co to jest miłość”.

Po tej prezentacji naszego Domu wystąpił Zespół Teatralny „Gagatki” który przedstawił utwór „Pon Hilary” w gwarze śląskiej pod kierunkiem Instruktora Terapii Zajęciowej Pani S. Strzałek. Występ dostarczył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.

Wszyscy goście i domownicy spotkali się potem przy wspólnym stole, gdzie mogli poczęstować się kawą lub herbatą oraz pysznym ciastem. Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć dom i przejść się po naszym pięknym ogrodzie.

Reasumując spotkanie należy stwierdzić, że było ono bardzo udane i owocne Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Goście byli zachwyceni i często podkreślali, iż nasze warunki mieszkaniowe są bardzo korzystne a nasz ogród jest prawie „czarodziejki”.

Aby ten szczególny dzień mógł być zaliczony do udanych, potrzebna była perfekcyjna współpraca wszystkich ogniw naszego Domu : dyrekcji, pracowników administracyjnych, medycznych, socjalnych, naszej kuchni oraz wszystkich mieszkańców.

 

Wszystkim za wszystko dziękujemy i życzymy sobie dalszych sukcesów.

                                                                                                                                    Zredagowała: A. Michna