XXVII Światowy Dzień Chorego 2019

Dzień Chorego w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku

W dniu 8 lutego 2019 roku uroczyście obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Chorego. O godzinie 11°º odbyła się uroczysta Msza św. w intencji całej naszej społeczności mieszkańców i pracowników Domu.

Głównym przesłaniem tegorocznych obchodów było Orędzie Papieskie w którym to Papież Franciszek zwrócił uwagę, że „życie człowieka jest darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, stąd nie może być uważane za prywatną własność, szczególnie w obliczu zdobyczy medycyny, która mogłaby doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania nim”.

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”(Mt 10, 8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.

W obecnych nam czasach opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych, niezwłocznych i prostych gestów, jak zwyczajny dotyk, dzięki któremu daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”.

Uroczystą mszę Św. odprawił Ks. Proboszcz Arnold Nowak z Kamienia Śląskiego. We mszy uczestniczyli zarówno mieszkańcy jak i pracownicy naszego Domu oraz zaproszeni na tę uroczystość delegacje podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Panią Betą Worotniak, Koła Emerytów z Kamionka, Klubu Seniora z Gogolina, przedstawiciele naszych Władz Samorządowych w osobach Pana Piotra Czoka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie, Pana Bogusława Leśkiewicza Sekretarza Urzędu w Gogolinie, Pani Sabiny Kauf Radnej w Kamionku oraz przyjaciele naszego Domu Państwo Urszula i Eryk Borończykowie i Pan Józef Przybyła.

Tradycyjnie na zakończenie Mszy św. udzielone zostało Namaszczenie Chorych a po mszy św. wszyscy obecni zaproszeni zostali na wspólną biesiadę przy kawie i ciastku do jadalni Domu.