Spotkanie podsumowujące Program Działaj Lokalnie 2018

W dniu 7 lutego 2019r., o godz 10ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbyło się podsumowanie i zakończenie trzeciej edycji programu "Działaj Lokalnie" w Krainie św. Anny.

Nasza grupa nieformalna „My, Niepełnosprawni – w rabatach i kwiatach” była jedną z dwunastu grup grantobiorców.

Podczas tej Gali mogliśmy się pochwalić naszymi podwyższonymi rabatami - stołami kwietnymi które są efektem realizacji projektu „Pełen zapachów, doznań i wrażeń – ogródek naszych marzeń”.

Jednocześnie Grupa „My, Niepełnosprawni w rabatach i kwiatach” odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w Konkursie „Opowiedz 2018” w kategorii „Miejsce” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kraina „Św. Anny”.