Przychodzą robić dobro...

Przychodzą robić dobro…”

 

"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,

ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem."

(Gabriel Garcia Marquez)

 

Wolontariat (voluntarius– dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Definicja jednak nie mówi wszystkiego. Dopiero jak się bezpośrednio widzi kogoś „w akcji”, można stwierdzić „ że być może dla świata jest tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jest całym światem”, który „przychodzi robić dobro”.

Tacy właśnie są współpracujący z Domem Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Pan Norbert Moric i Pani Anna Brysz.

Ania studentka Politechniki Opolskiej o wyjątkowej wrażliwości na potrzeby człowieka starszego, niepełnosprawnego. Wzór godny naśladowania. Jest osobą zawsze uśmiechniętą, pogodną, opiekuńczą, troskliwą, a co najważniejsze kochaną przez naszych mieszkańców. W dniach odwiedzin w naszym Domu Ania rozmawia z mieszkańcami, gra z nimi w karty, słucha, albo opowiada o sobie, co pozwala mieszkańcom na wspomnienia z własnej młodości. Mieszkańcy z zainteresowaniem chętnie włączają się w rozmowę. Często dają mądre, życiowe rady.

Ania aktywnie uczestniczy w organizowanych na terenie naszego Domu spotkaniach i imprezach integracyjnych. Bierze czynny udział w przygotowaniach do takich spotkań: ustawia stoły, ławy i krzesła, a w trakcie spotkań obsługuje uczestników podając kawę, herbatę i poczęstunki, zbiera brudne naczynia i je odnosi, a po zakończeniu imprezy pomaga posprzątać. W okresie Wielkiego Postu, wraz z instruktorem terapii zajęciowej, Ania prowadzi nabożeństwa pasyjno-pokutne, Drogę Krzyżową.

Natomiast Norbert jest niezwykły i niepowtarzalny. Pomimo swojej niepełnosprawności cała jego postawa, zaangażowanie, uczynność, dobre słowo i szacunek dla każdego, wzbudzają zaufanie ze strony nas wszystkich. Angażuje się bezinteresownie i bezpłatnie w różne prace na rzecz naszych mieszkańców wspomagając przy tym pracowników DSS. Bardzo chętnie pomaga w Kuchni przy obieraniu ziemniaków, warzyw i owoców. Z własnej inicjatywy utrzymuje porządek wokół DSS: zamiata, pomaga przy koszeniu trawy, plewi rabaty, grabi liście, natomiast zimą jeżeli jest taka potrzeba odśnieża ścieżki i parkingi. Podchodzi bardzo obowiązkowo i odpowiedzialnie do wożenia na wózku niepełnosprawnych seniorów, których zwozi na posiłki do jadalni. Aktywnie bierze udział we wszystkich spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie DSS, pomagając przy ustawianiu stołów, krzeseł, ławek. Zawsze pomaga w przygotowywaniu wozu dożynkowego.

Wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysiłek fizyczny możemy liczyć na Norberta. Wielu naszych mieszkańców w bardzo życzliwy sposób wypowiada się o Norbercie, a to że: „przychodzi robić dobro”, „z nikim się nie kłóci”, „jest uczynny”, „jest życzliwy”, „ dobrze, że tu jest”, „ można na niego liczyć”. Norbert jest dla nas bliską i bardzo ważną osobą, kolejnym Przyjacielem, bez którego w naszym Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku byłoby smutno i pusto, czegoś brakowało.


Doceniając serca, pracę i zaangażowanie naszych wolontariuszy zgłosiliśmy Anię i Norberta do Konkursu Barwy Wolontariatu 2018 organizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W dniu 09.10.2018 roku w Filharmonii Opolskiej podczas II Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie laureaci konkursów: Barwy Wolontariatu 2018, Społecznik Roku 2017, Opolska Niezapominajka oraz Opolska Superniezapominajka zostali uchoronowani nagrodami.

Jakaż wielka była nasza radość, gdy w trakcie Gali wśród 33 Nominowanych do otrzymania zaszczytnego tytułu Wolontariusz Roku 2018 znaleźli się nasi Wolontariusze, a zaszczytne miano WOLONTARIUSZ ROKU 2018 Kapituła Konkursu przyznała Naszemu Norbertowi !

 

W imieniu całej naszej społeczności mieszkańców i pracowników Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku wszystkim nominowanym w poszczególnych konkursach serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wszelkie wasze dobro skierowane w stronę drugiego człowieka.