Natura, świeże powietrze, słońce – najlepszym lekiem na zdrowie..

My niepełnosprawni w rabatach i kwiatach”

Natura, świeże powietrze, słońce – najlepszym lekiem na zdrowie..

Nowe atrakcyjne miejsce wypoczynku, 2 podwyższone stoły kwietne, około140 godzin wypracowanych przez Wolontariuszy, 46 posadzonych roślin zarówno kwiatów jak i ziół, taki jest bilans realizowanego z inicjatywy grupy nieformalnej „My niepełnosprawni w rabatach i kwiatach” projektu „Pełen zapachów, doznań i wrażeń – ogródek naszych marzeń” sfinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

W dniu 20.09.2018 roku odbyło się nasze ostatnie spotkanie w ramach tego projektu. Podczas wspólnych prac przy „podwyższonych rabatach” wyjątkowym gościem naszego spotkania był Burmistrz Gogolina Pan Joachim Wojtala, który aktywnie włączył się w prace ogrodnicze obok stołów kwietnych i wspólnie z Dyrektorem DSS Panią Barbarą Dołowicz wyplewili „kawałek ogródka”.

Po tych intensywnych pracach ogrodniczych dokonaliśmy podsumowania projektu i celów jakie sobie założyliśmy realizując go dla mieszkańców DSS i Seniorów z Kamionka.

Wspominaliśmy kolejne etapy przygotowań od dnia realizacji projektu tj: od 18.06.2018 roku kiedy to na spotkaniu organizacyjnym określiliśmy zakres działań począwszy od: karczowania i wyrównania terenu na który położona została kostka brukowa a następnie ustawiono wykonane przez stolarza Pana Andrzeja Musiałowskiego podwyższone rabaty kwiatowe. W tym miejscu pragniemy z całego serca gorąco i serdecznie podziękować naszemu sponsorowi który przekazał na rzecz projektu materiał w postaci kostki betonowej i jednocześnie wykonał wszystkie prace związane z ułożeniem powierzchni pod stoły kwietne. Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni.

Wspomnieliśmy także o naszych Patronach projektu Panu Łukaszu Tomeczek „Firma Ogrodnicza” z Zakrzowa i Panu Piotrze Konieczko „Szkółki Drzew i Krzewów Iglastych, Liściastych , Owocowych” z Gogolina dzięki którym mogliśmy pojechać i zobaczyć jak wygląda produkcja kwiatów, krzewów, drzewek ozdobnych i owocowych od podstaw oraz w trakcie wizyty w Kamieniu Śląskim dzięki Pani Agnieszce Kałuża dowiedzieć się „jak utrzymać tak wypielęgnowane rabaty” aby na dłużej stanowiły ozdobę posesji.

Pan Łukasz okazał nam przy tym nieocenioną pomoc przekazując na rzecz projektu ziemię ogrodniczą i sadzonki różnych kwiatów.

Swoje sadzonki kwiatów i ziół także przekazali na rzecz projektu Seniorzy z Kamionka i pracownicy DSS.

Nasze czwartkowe spotkania czy wyjazdy studyjne były również nową, atrakcyjną formą zajęć integrującą uczestników projektu, wspólne prace, wymiana doświadczeń, luźne rozmowy, spowodowały iż uczestnicy wzajemnie chwalili się efektami pielęgnacji, codziennie przypominali o konieczności podlania roślin, zapraszali do swojego ogródka rodziny czy znajomych aby podziwiali to nowe atrakcyjne miejsce.

Pomimo iż, formalnie nasz projekt zakończył się w dniu 20.09.2018r., to my wszyscy nasza fajna ekipa nadal będziemy kontynuować czwartkowe spotkania w Ogrodzie przy stołach kwietnych. Tak przywiązaliśmy się do tej nowej przestrzeni rekraacyjno-wypoczynkowej, że chcemy jak najdłużej „cieszyć oko” naszymi pięknymi roślinami, coś tam posadzić aby zakwitło na wiosnę, zabezpieczyć wszystko przed zimą, aktywnie obserwować i jak najdłużej korzystać ze świeżego powietrza.

Projekt się skończył ale grupa nieformalna „My niepełnosprawni w rabatach i kwiatach” działa i serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek 27.09.2018 roku o godz. 13:30