INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY 

W DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI "ŚW. BARBARA" W KAMIONKU

UL.POLNA 24, 47-325 KAMIEŃ ŚL.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku zostanie zatrudniona:

Ala Łukaszczyk  zam.  Kamień Śląski

Uzasadnienie:
Kandydatka w rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się umiejętnościami oraz wiedzą niezbędną do świadczenia pracy na w/w stanowisku, spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne oraz uzyskała  największą ilość punktów z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 Dyrektor

 Barbara Dołowicz