RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku z siedzibą przy ul. Polna 24, 47 – 325 Kamień Śląski, nr tel. 77 4671 288, adres e-mail . Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usług:

 •  prowadzenia strony internetowej i BIP,

 •  prowadzenia dokumentacji naszych Mieszkańców

 •  i innych czynności wymaganych przy prowadzeniu tego typu placówek.

 1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Barbara Komandzik, ;
 2. Przedstawicielem Administratora jest Barbara Komandzik, Kontakt: ;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu poprawnego funkcjonowania placówki na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawę ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 pkt. 1;
 4. Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku przetwarza dane osobowe Mieszkańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej w celu realizacji zadań wynikających z tejże ustawy oraz, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi mocą ww. ustawy;
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dane szczególne, w tym wizerunek), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane;
 7. Twoje dane mogą być udostępniane zgodnie z prawem innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych przy zachowaniu zasady minimalizacji przekazanych danych osobowych;
 8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych po za teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.