Kolejny Grant dla nas

Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.)

Le­karz leczy, na­tura uzdrawia.

                          Hipokrates z Kos

 

Mamy to! Znowu otrzymaliśmy Grant, tym razem na realizację Projektu pt.: "Pełen zapachów, doznań i wrażeń - ogródek naszych marzeń".

Nasz projekt został najwyżej oceniony spośród wszystkich 23 złożonych wniosków.

4. czerwca 2018r.  nasza Grupa nieformalna "My, niepełnosprawni w rabatach i kwiatach" podpisała Umowę dla grantobiorców DziałajLokalnie 2018 ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny.
Po zakończeniu oficjalnej części wzięli udział w szkoleniu dotyczącym procedur programu "Działaj Lokalnie" oraz zasad rozliczania projektów.