Rok 2014

  • 3-go października 2014 r.  Zespół "Gagatki" z DSS „Św. Barbara” wraz z opiekunem Panią S. Strzałek - Instruktorem terapii zajęciowej i Pracownikiem socjalnym Panią C.Woźniak kolejny raz pojechali do Dąbrowy Górniczej, aby wziąć udział w  Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej "PUMA ".

  • Majówka 2014

    10-06-2014

    31. maja wszyscy chętni zostali zaproszeni do udziału w ostatnim już tego roku nabożeństwie majowym do Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku.

  • W dniu 9 stycznia 2014r mieszkańców Naszego Domu odwiedziła grupa młodzieży z Kamienia Śl. z Siostrą Carrisimą z Jasełkami - bardzo ciekawą interpretacją współczesnych relacji rodzinnych w czasie przygotowań do Wieczerzy Wigilijnej i Świąt Bożego Narodzenia.