Piekary Śląskie po raz drugi.

„Patrzymy na Narodzonego w szopie.

Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, na cały rok

nagromadzić światła w naszych duszach,

by nam go nie zabrakło do następnego Bożego Narodzenia”.
ks. Mieczysław Maliński

Zgodnie z obietnicą złożoną w zeszłym roku wybraliśmy się w dniu 08.01.2018 r. ponownie na wycieczkę – pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej która znajduje się w Piekarach Śląskich. Ponownie mogliśmy zapoznać się z historią cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej którą przekazała nam Przewodniczka Centrum Pielgrzymkowego oprowadzając nas po Muzeum .

Następnie wzięliśmy udział we mszy św. dla Pielgrzymów i adoracji Najświętszego Sakramentu. W Bazylice mogliśmy podziwiać zarówno świąteczny wystrój Kościoła, Bożonarodzeniową Szopkę jak i freski przedstawiające Apostołów i Proroków Ewangelicznych oraz rzeźby i obrazy Świętych.

Mieliśmy także okazję udać się do Kalwarii Piekarskiej. Umiejscowiona na wzgórzu Bazylika Mniejsza otoczona jest dróżkami kalwaryjskimi przy których znajdują się Kaplice Drogi Krzyżowej i Różańca Świętego.(ponad 40 kaplic)

Największą jednakże atrakcją naszej wycieczki było „ Piekarskie Betlejem”” usytuowane na Rajskim Placu obok Piekarskiej Bazyliki.

Jak dowiedzieliśmy się, co roku Szopka ma jakiś inny temat przewodni. W tym roku temat dotyczył rolnictwa,tóre jest nierozerwalnie związane z Ziemią Śląską. Zanim pojawiły się górnicze szyby mieszkańcy regionu trudzili się pracą na roli. Każdorazowo Piekarskie Betlejem ma przypominać iż Ziemia Śląska to ogromne bogactwo kultury i tradycji.

Określane tematy Betlejem mają ocalić od zapomnienia dawny Śląsk a że tradycyjne rolnicze sprzęty należą dziś do rzadkości, zmienia się również wizerunek typowej rodziny śląskiej, stąd też w ustawionych scenkach i specjalnie przygotowanych boksach oprócz żywych zwierząt : osiołka, owiec, kóz, baranków, lam, gołębi i kur, znajdowała się Grota która była schronieniem figur Maryi i Józefa wraz z Dzieciątkiem i oddającym im pokłon ruchomym postaciom wśród których byli nie tylko Trzej Królowie ale na ruchomej platformie pokłon oddawali „św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jacek, kardynał Stefan Wyszyński, król Jan III Sobieski i inne ważne postacie.

Kolejne sceny ukazywały; tradycyjne śląskie izby z postaciami ubranymi w stroje śląskie, chłopską zagrodę, konia z wozem czy też górnika pracującego w kopalni z urobkiem węgla.. Wszyscy byliśmy bardzo zachwyceni tym co do zaoferowania miało Piekarskie Betlejem jednak czas był wracać do Domu. Z lekkim żalem żegnaliśmy tak cudowne miejsce.

 

Nasza wycieczka nadal trwała, wracając z Piekar Śląskich odwiedziliśmy kolejne cudowne miejsce jakim jest Góra Św. Anny i znajdujące się tutaj nasze Sanktuarium w którym Szopka Bożonarodzeniowa zachwyciła nas swoimi rozmiarami i detalami. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowolenie iż wyjazd się udał, pogoda dopisała a pomimo lekkiego zmęczenia możliwość zobaczenia tak wyjątkowych miejsc „naładowało” nas pozytywnie na ten Nowy Rok.