"Pan Hilary" po śląsku na PUMIE 2017 w Dąbrowie Górniczej

W dniu 27.09.2017r. nasz Dom prezentował województwo opolskie i Gminę Gogolin na VIII Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych "PUMA 2017" w Dąbrowie Górniczej. Humorystyczna forma teatralna wiersza Juliana Tuwima „Okulary” w gwarze śląskiej pod tytułem „Pan Hilary?, czy to nie gańba? Powiedzcie sami! Mieć brele na nojsie a szukać pod gratami” odniosła wielki sukces i Zespół GAGATKI otrzymał wyróżnienie. Warto podkreślić, iż w tym roku do Dąbrowy Górniczej przyjechały 33 zespoły z całej Polski oraz 3 grupy zagraniczne z Republiki Czech i Słowacji. Województwo opolskie reprezentowały tylko dwa Domy Pomocy Społecznej tj. DPS Czarnowąsy oraz nasz DSS z Kamionka.