Nasi mieszkańcy „Otwarci na świat”. Dziękujemy !

 „Jak dobrze żyć z komputerem,

szukać wiedzy w internecie.

Nie trzeba wychodzić z domu,

By przemieszczać się po świecie.(...)

 

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie za przyznanie nam środków finansowych w kwocie 3 000 zł na realizację projektu „Otwarci na świat” - Punkt Internetowy dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.

 

Pewna grupa naszych mieszkańców jest szeroko i stale otwarta na rozwijanie i pogłębianie swoich przeróżnych zainteresowań oraz lubi nabywać nowe umiejętności, szczególnie związane z nowinkami technicznymi do których należy również swobodny dostęp do laptopa i korzystania z internetu.

Marzenie naszych mieszkańców zostanie spełnione. W najbliższym czasie zgodnie ze złożonym projektem dla naszych mieszkańców zostanie utworzony Punkt Internetowy ze swobodnym dostępem do internetu dzięki czemu będziemy rozwijać potrzeby intelektualne i zaspakajać aspiracje życiowe naszych mieszkańców.

My nie stoimy w miejscu, lubimy atrakcyjnie spędzać swój wolny czas, kształcić się, rozwijać i integrować ze środowiskiem lokalnym.