Niespodziewani goście ze Zdzieszowic

20. lipca 2017r. przyjechała do naszego Domu z niespodziewaną wizytą delegacja Gminnej Rady Seniorów ze Zdzieszowic  wraz z Przewodniczącym Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie Panem Janem Nadbrzeżnym oraz Sekretarzem naszego Urzędu Miejskiego Panem Bogusławem Leśkiewiczem. Goście zainteresowani byli warunkami życia i zakresem świadczonych usług jakie zapewnia Dom naszym seniorom.