Warsztaty"Malowane dziedzictwo bez granic"


Zdobienie ceramiki, projektowanie produktów, przełożenie tradycyjnego lokalnego wzornictwa na produkty codziennego użytku, a przede wszystkim zachowanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego było tematem plenerowych warsztatów i prelekcji ze znakomitymi projektantami Agnieszką Pyką-Goldner, Ivoną Janstovą, Bogdanem Kosakiem oraz Katarzyną Sadowską-Mazur (NID) i Lubomirą Trojan (Zamek Cieszyn).

W warsztatach  8-9 czerwca 2017r. z naszego Domu brały udział dwie pracownice: Sonia Strzałek oraz Katarzyna Iwach. 

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny