Smutek w naszej społeczności.....

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:

jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana”.

(Z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian)

 

W poniedziałek wieczorem 05 czerwca 2017 roku po długiej i ciężkiej chorobie odszedł po Wieczną Nagrodę do Pana, wieloletni, bardzo oddany, Największy Przyjaciel i Dobrodziej mieszkańców i pracowników Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku,

 

ś.p.

Ksiądz Radca Krzysztof Korgel,

Dziekan Dekanatu Krapkowice,

Proboszcz w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.

 

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy tą wiadomość w naszej społeczności.

 

Pogrążeni w smutku i żałobie mieszkańcy i pracownicy Domu Spokojnej Starości

Św. Barbara” w Kamionku, prosimy o modlitwę za ś.p. Ks Krzysztofa Korgla.

 

Odszedł nasz Pasterz i zostawił lud swój”

W piątek 9. czerwca w Obrowcu uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych razem z rodziną, przyjaciółmi, kapłanami, delegacjami, wiernymi. 

 

Ksiądz Krzysztof Korgel urodził się 03.05.1951 r. w Zabrzu. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, 8 maja 1977 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafiach św. Dominika i św. Jakuba Apostoła  oraz w Parafii św. Agnieszki w Nysie, Parafii św. Krzyża w Bytomiu - Miechowicach. W 1984 r. został wikariuszem w Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach, a jednocześnie był duszpasterzem i budowniczym kościoła w Żywocicach. W 1985 r. objął urząd proboszcza w nowo erygowanej Parafii św. Floriana w Żywocicach, gdzie pracował do 2007 r. Prawie rok pełnił funkcję kapelana w instytucji diecezjalnej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. 10 grudnia 2007 r. przyjął posługę proboszcza w Parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. W 2004 r. został mianowany Radcą Duchownym, a w 2011 r. został dziekanem Dekanatu Krapkowickiego. Zmarł po długiej chorobie, 5 czerwca 2017 r.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie...