Wiwat Maj, 3 Maj...

"Ojczyzna to kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa Ojczyzna."

                                          (Tadeusz Różewicz)

 

           W dniu 4 maja 2017 roku w ramach Biblioterapii, Instruktor Terapii Zajęciowej Pani Sonia Strzałek przypomniała mieszkańcom naszego Domu genezę powstania Konstytucji 3 maja, która została uchwalona podczas Sejmu Czteroletniego 1788-1792 roku. Konstytucja 3 Maja uważana jest za pierwszą nowoczesną konstytucję europejską oraz drugą - po amerykańskiej - konstytucją na świecie.

           Zamiarem twórców Konstytucji było zreformowanie wadliwego systemu rządów a przede wszystkim celem było ograniczenie „złotej wolności szlacheckiej”.

          Tekst Konstytucji 3 maja został opracowany przez kilka osób, wśród których największą rolę odegrali: Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic.

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja obejmowały:

- trójpodział władzy na : prawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą i sądowniczą;

- ograniczenie „ złotej wolności szlacheckiej” przez zniesienie liberum veto, ograniczenie immunitetów prawnych, konfederacji i sejmów skonfederowanych;

- nadanie praw mieszczaństwu (min. prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania ziemi, obejmowania stanowisk oficerskich i w administracji państwowej, a nawet nabywania szlachectwa);

- objęcia chłopów opieką „prawa i administracji rządowej”;

- zniesienie Unii Polsko-Litewskiej na rzecz państwa unitarnego ( jednolitego);

- zapewnienie wolnej elekcji w ramach dynastii;

- zapewnienie swobody wyznania przy jednoczesnym uznaniu katolicyzmu za religię panującą w kraju.

          Obecnie obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej uchwalono 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja określa zasadnicze prawa i obowiązki każdego człowieka i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

          Dodatkowo w czasie tego spotkania mieszkańcy zostali zapoznani z historią także ważnego święta jakim jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypadający dniu 2 maja. Ta młoda uroczystość została wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku. Barwy Flagi złożone są z dwóch poziomych prostokątnych pasów białego i czerwonego, co stanowi kolorystykę godła państwowego w którym biały orzeł umieszczony jest na czerwonym polu.

          Na fladze biel symbolizuje „dobro i czystość dążeń narodu polskiego”, a czerwień „dostojność i majestat władców polskich”.

          W heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory i szlachetności. Czerwień oznacza miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie. Takie znaczenie mają kolory polskiej flagi.

          Nasi mieszkańcy na co dzień interesują się wydarzeniami w kraju i na świecie, dlatego bardzo lubią takie „bliskie spotkania z historią i tradycją”.  W czasie takich spotkań żywo wspominają swoje doświadczenia życiowe.