Historia naszego Domu

Historia Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku

"Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł."

                                                                                                                          Victor Hugo

 

W dzisiejszych czasach nie jest łatwo podejmować tak ważnych wyzwań jak tworzenie nowej jednostki organizacyjnej. A jednak, z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, przy akceptacji Radnych IV Kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie, podjęto decyzję o wybudowaniu z środków budżetowych gminy samorządowego Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara" w Kamionku, placówki przeznaczonej dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych i wymagających intensywnej całodobowej opieki. 8 września 2003r. podjęto Uchwałę Nr XII/84/2013 obejmującą zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Domu Spokojnej Starości w Kamionku w budynku po byłej szkole podstawowej”.  Podjęto również decyzję dotyczącą finansowania tego zadania w latach 2003-2005.

Remont budynku w którym w latach 1968-2000 mieściła się Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kamionku, wybudowana w ramach programu „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, rozpoczął się 22 października 2003r.

Prace remontowo-adaptacyjne w pierwszej kolejności obejmowały budowę dodatkowego piętra, zagospodarowanie poddasza, budowę klatki schodowej oraz wykończenie wnętrza budynku z uwzględnieniem pomieszczeń mieszkalnych oraz wypoczynkowych dla przyszłych mieszkańców.

Prace budowlane wraz z malowaniem elewacji zakończono 30 grudnia 2004r. Wiosną następnego roku rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Powstały garaże z pomieszczeniami gospodarczymi, 3 altany ogrodowe, w tym jedna z przeznaczeniem do grillowania oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Wybudowano liczne alejki spacerowe, klomby kwiatowe oraz wydzielono miejsca na ławeczki. Teren wokół budynku został pozbawiony barier architektonicznych, stał się bezpieczny i przyjazny dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W drugim etapie zagospodarowania terenu wokół budynku dokonano nasadzeń drzew, krzewów oraz wybudowano mały „ogród botaniczny”. Przystąpiono również do prac przy ogrodzeniu. Powstał nowy płot z płytek wapiennych. Prace związane z zagospodarowaniem terenu zakończono 31.10.2005r. Dom otrzymał swoją nazwę oraz logotyp.

W lipcu 2005 r. przyszedł czas na umeblowanie pokoi, łazienek i pomieszczeń wypoczynkowych. Wyposażenie dostosowano do potrzeb osób starszych. Wszystkie pokoje wyposażono w wygodne meble wykonane z drewna sosnowego. Zamontowano karnisze, zawieszono firanki i zasłony. Zakupiono pościel, meble biurowe oraz sprzęt AGD, wyposażenie łazienek i inne niezbędne przedmioty. Powstały piękne 1-2 osobowe pokoje wraz z łazienkami dla 44 mieszkańców. Dom wyposażono również w łóżka elektryczne sterowane pilotem wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. W październiku i listopadzie urządzono jadalnię, hol, salę terapii zajęciowej, punkt biblioteczny, kuchnię, pralnię, pomieszczenia wypoczynkowe i sale telewizyjne. Wszystkie prace zakończono 21 listopada 2005 r.

W listopadzie, według projektu  księdza radcy Hermana Piechoty - proboszcza parafii w Kamieniu Śląskim, wyposażono kaplicę. Pierwszą mszę świętą dla mieszkańców odprawił 04.02.2006r. ksiądz proboszcz Walter Lenart.

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku jest pierwszym w województwie opolskim samorządowym domem pomocy.

„Przybywającym błogosławieństwo, mieszkającym radość, odchodzącym pokój.”

Tak witano pierwszych mieszkańców, którzy w poniedziałek 30 stycznia 2006r.  przekroczyli próg Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara”.  W tym dniu w Domu zamieszkało 10 osób: 6 pań i 4 panów z terenu Gminy Gogolin. Przyjęcie pierwszych pensjonariuszy odbyło się w bardzo uroczystej atmosferze, przybyłych osobiście witali: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz dyrektor Domu Barbara Dołowicz wraz z pracownikiem socjalnym Koryną Konopka, kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Bogusławą Borokowską, szefową kuchni Moniką Niewiorą, główną Księgową Krystyną Oleniacz, referentem administracji Barbarą Komandzik, opiekunką Małgorzatą Sikorską, pokojową Renatą Fesser, pracownikami kuchni: Kornelią Broj, Barbarą Pola i Urszulą Szwugier oraz pracownikiem gospodarczym Łukaszem Fesserem i pracownikiem socjalnym  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gogolinie Ewą Stelmach.

Szczególnie serdecznie została powitana mieszkanka Kamionka Magdalena Góralik, dla której przygotowano pokój  na piętrze z widokiem na dom rodzinny.

Ten dzień zapisał się na długo w pamięci mieszkańców i personelu. Wszystkim towarzyszył niepokój i niepewność, ale też  radość. Oficjalne otwarcie Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” miało miejsce 17 czerwca 2006r., odbyło się z udziałem mieszkańców, kierownictwa, władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Od tego momentu działalność naszej placówki nabiera coraz większego rozpędu. 

Od samego początku uczyliśmy się siebie nawzajem, poznawaliśmy na nowo zasady współżycia międzyludzkiego, wspólnie wypracowaliśmy metody pracy w oparciu o poszanowanie godności drugiego człowieka, na nowo poznawaliśmy zasady kompromisów i ustępstw, a dzięki tym doświadczeniom stworzyliśmy Dom, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie w zależności od stanu zdrowia, upodobań, zainteresowań i posiadanych umiejętności. Dom, w którym zawiązane zostały przyjaźnie, więzi, nici sympatii i porozumienia.

Pani Barbara Dołowicz

Dyrektor Domu w latach 2005 - 2021