Czas Wielkiego Postu......

W Środę Popielcową dnia 01.03.2017r. rozpoczął się Wielki Post, czas pokuty, który ma nas wszystkich przygotować do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post trwa 40 dni, na pamiątkę czterdziestodniowego postu jaki przeżył Jezus na pustyni. 


     W tym szczególnym czasie we wszystkich Parafiach odbywają się Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkie Żale.


    Już w czasach starożytnych wierni odbywali w Jerozolimie tę drogę po której Zbawiciel idąc, dźwigał ciężki krzyż i rozważali Jego mękę. Zwyczaj ten  zachował się do naszych czasów, a skoro nie wszyscy mogą pielgrzymować do Jerozolimy, to Nabożeństwa odbywają się w Kościołach lub innych miejscach przy krzyżach zwanych stacjami. Kto przy krzyżach pobożnie rozmyśla Mękę Pańską, zyskuje odpust zupełny. Jednym z warunków które dodatkowo należy spełnić aby uzyskać  odpust  zupełny jest,  iż ”Nieobecni na nabożeństwie z powodu wieku, choroby, opieki nad dzieckiem lub osobą chorą, braku Kościoła itp. mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce  i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”(Wykaz odpustów 1968, nr 63).”


    W naszym Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara”w Kamionku w okresie Wielkiego Postu spotykamy się w każdy piątek na Drodze Krzyżowej a w niedzielę na Gorzkich Żalach by włączyć się do wspólnej modlitwy, rozważań, śpiewu i w ten sposób lepiej przeżyć okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.


    Mieszkańcy naszego Domu bardzo chętnie uczestniczą w każdym z tych nabożeństw,
 ponieważ w ten sposób mogą zaspokajać swoje potrzeby duchowe, które są dla nich bardzo ważnym elementem życia chrześcijańskiego. W tym roku Nabożeństwa Drogi Krzyżowej przygotowuje i prowadzi nasza wspaniała Wolontariuszka Ania Brysz z Gogolina – Liderka Światowych Dni Młodzieży. 


    Każde piątkowe spotkanie modlitewne ma inny wymiar i charakter, dzięki czemu nasi mieszkańcy głębiej doświadczają poszczególnych wydarzeń Męki Pańskiej.


    O wielkopostne  potrzeby duchowe naszych mieszkańców troszczy się także personel DSS, który bardzo chętnie w niedzielne popołudnie, w Kaplicy naszej Patronki Św. Barbary prowadzi Gorzkie Żale.