Nasz Dom

     Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku został wybudowany na bazie dwukondygnacyjnego obiektu (byłej szkoły), otoczonego pięknym ogrodem, w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Odległość z DSS do Kamienia Śląskiego wynosi 4 km, do Gogolina - 6 km, do Krapkowic – 9 km. 

     Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, zarówno kobiet jaki mężczyzn, dysponuje 47 miejscami. Pierwsi pensjonariusze zamieszkali w nim 30.01.2006r. Dom posiada komfortowo urządzone duże, słoneczne jedno i dwuosobowe pokoje na pierwszym i drugim piętrze. Pokoje są wyposażone w domofony, telefony,  gniazdka na TV i klimatyzacją. Każdy pokój posiada łazienkę z toaletą i kabiną prysznicową. Dodatkowo na piętrach znajdują się łazienki z wannami i podnośnikami.

     Nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie pokoi stanowi własność DSS, mieszkańcy mają jednak możliwość wprowadzenia do wnętrz własnych pamiątek rodzinnych i przedmiotów codziennego użytku, dzięki temu mogą czuć się bardziej „zadomowieni” i bezpieczni. Jest to bardzo istotne w procesie adaptacji. Urządzając pokoje dla osób niepełnosprawnych zadbano o specjalistyczne łóżka o napędzie elektrycznym, potrójnie łamane z podnoszeniem zagłówka i nóg oraz szafki dostosowane do spożywania przy łóżku.

     Wszystkie pomieszczenia charakteryzują się wysokim komfortem. Szczególnie wyróżnia się bardzo duża jadalnia o powierzchni 67,56 m2, posiadająca hol pełniący jednocześnie rolę świetlicy. Dom oferuje mieszkańcom pomieszczenia ogólnodostępne jak: pokoje dziennego pobytu, salon wypoczynkowy, pokój gościnny, świetlice ze sprzętem audiowizualnym usytuowane na I i II piętrze, pracownię terapii zajęciowej, punkt biblioteczny z Internetem, kuchnię, jadalnię, kuchenki dla mieszkańców usytuowane na I i II piętrze, gabinet rehabilitacyjny, pralnię oraz gabinet pomocy medycznej i palarnię. Należy podkreślić, że w każdym pokoju i łazience zainstalowano dzwonki alarmowe. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom jest wyposażony w windę osobowa, zaprojektowano łagodne podjazdy, szerokie korytarze, działa system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. W budynku znajduje się także kaplicę pw. Świętej Barbary – patronki Domu - w której odbywają się msze święte i nabożeństwa okolicznościowe. Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, na wszystkich ciągach komunikacyjnych zainstalowano uchwyty i poręcze, na zewnątrz zbudowano zaś łagodnie opadające podjazdy.  Zagospodarowany teren wokół budynku jest przeznaczony na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Jest tam mały „ogród botaniczny”,  alejki spacerowe, klomby z kwiatami, kąciki z ławeczkami, trzy altany, w tym jedna z miejscem do grillowania. Mieszkańcy Domu mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, systematyczny kontakt z lekarzem rodzinnym, specjalistami, a w miarę potrzeby z psychologiem klinicznym.

 

Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych.

 • Potrzeby bytowe realizowane są poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty, pościel, wyżywienie i organizację posiłków, odzież i obuwie, i pomoc w utrzymaniu czystości.
 • Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, a także  pomoc w załatwianiu osobistych spraw mieszkańców.


Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara”  świadczy także usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej;
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych;
 • wspieranie i pomoc w działaniach mających na celu nawiązywania, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem;
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości;
 • zapewnieniu warunków sprzyjających rozwojowi samorządu mieszkańców.


„Nie tam jesteśmy w domu, gdzie mieszkamy,
 lecz tam gdzie nas rozumieją”

                            Ch.Morgenstern

Wiodącym celem działalności naszego Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku była i jest nieustanna myśl:
„Chcemy stworzyć dla naszych mieszkańców DOM.”

 • Dom jako miejsce zapewniające poczucie bezpieczeństwa, godności, miłości, niezależności, swobodę w dokonywaniu wyborów.
 • Dom, gdzie realizowane są podstawowe, niezbywalne potrzeby bytowe każdego mieszkańca na miarę jego indywidualnych oczekiwań, potrzeb w dzisiejszych czasach.
 • Dom jako miejsce uniemożliwiające każdemu mieszkańcowi kompleksowy rozwój oraz przeciwdziałający skutkom niepełnosprawności.
 • Dom, w którym panuje klimat pełen ciepła rodzinnego, wzajemne zrozumienie, życzliwość, przyjaźń i troskliwość.
 • Dom, gdzie każdy mieszkaniec, schorowany, niepełnosprawny jest zawsze na pierwszym miejscu i staje się tym najważniejszym członkiem rodziny.
 • Staramy się tworzyć jeszcze jeden nowy Dom pośród wielu elementów życia społecznego stanowiący pomost do dalszego życia w środowisku społecznym.
 • Dom, w którym dba się o swój rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny każdego członka tej nietypowej wielopokoleniowej rodziny.
 • Chcemy tworzyć Dom, w którym organizuje się śniadania wielkanocne, urodziny, imieniny, uroczystości wigilijne, gdzie przyjmuje się przyjaciół, gości, rodzinę i wyjeżdża na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, a potem z radością wraca się do tego Domu.
 • Pragniemy tworzyć Dom, który dobrze funkcjonuje i prawidłowo realizuje zadania określone w Statucie.
 • Dom przez duże „D"!